Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
151 Radyasyon Güvenliği- Doç. Dr. Sait ALBAYRAM Sunumlar
152 Bir Görüntüleme Merkezinde Uygulamaların Çalışan Güvenliği Açısında Değerlendirilmesi- Hem. Nurten ÇETİNKAYA Sunumlar
153 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Broşürler
154 Hastanelerde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu-Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu Makaleler
155 Sosyal Güvenlik Kurumu dalga mı geçiyor – Ertuğrul Bilir Makaleler
156 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 44.Sayısı Broşürler
157 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 43.Sayısı Broşürler
158 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem METE KILIÇ, Neslihan ÇEVİKSOY, Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES Makaleler
159 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 43. sayı Tezler
160 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
161 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
162 Üretim İlişkilerinin Diş Teknisyenlerinde Yarattığı Sağlık Riskleri Ve Meslek Hastalıkları – Coşkun Canıvar Makaleler
163 Konyalım Yine Yürümedin ki, Oysa Bu Gün Senin Günündü - Uzm. Dr. Cihangir ERGÜN Makaleler
164 ‘Şiddetle Başa Çıkmak’ Broşürünün 2. Baskısı Yayınlandı Broşürler
165 Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti - Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen Makaleler
166 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler Makaleler
167 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin Bir Dönemselleştirme Denemesi - Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Makaleler
168 Hastanelerden Hekim Manzaraları - Dr. Ümit Şen Makaleler
169 Hastanelerin Afete Hazırlığı Ve Hastane Afet Planları - Dr. İlhan Öztürk Makaleler
170 Özel Hastanelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" Mekanizmasını İşletmek Neden Önemli? - Dr. Suat Sarp Makaleler
171 Asistan Doktorlar Uykusuz ve Yorgun - Prof. Dr. E. Murat Tuzcu Makaleler
172 “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın Makaleler
173 Hekime Şiddet Nereden Çıktı - Prof. Dr. Peykan Gökalp Makaleler
174 Sağlık Personelinde Lateks Enerjisi - Osman Şener Makaleler
175 Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu Makaleler
176 Hastanelerde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Makaleler
177 Türkiye’de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Makaleler
178 Diş Teknisyenlerinde Slikozis Sunumu Sunumlar
179 Sağlık Ortamında Şiddete Hayır Genel Eğitim Modülü Makaleler
180 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Şiddet Sunumu Sunumlar
181 Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ Makaleler
182 Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması - İlknur TAŞÇIOĞLU Makaleler
183 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Konusunda Bilgi ve Korunmaya Yönelik Uygulamaları - Özlem Demet Sayar Işık Makaleler
184 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem SAYGILI Makaleler
185 Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ Makaleler
186 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Makaleler
187 Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu Sunumlar
188 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Makaleler
189 Hastane Acil Servislerinin Organizasyonu ve Yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi - Gökmen Deniz Aydın Makaleler
190 Çalışırken Ölmek İstemiyoruz – Ünzile Şen Makaleler
191 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sunumları Sunumlar
192 Tehdit, Öfke, Şiddet: Kime Karşı? Neden? - Doç. Dr. Elif Atıcı Makaleler
193 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sonuç Raporu Makaleler
194 "sistematik duyarsızlaştırma"ya hizmet etmeyelim - mustafa sütlaş Makaleler
195 Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri - TTB Broşürler
196 Hastane Enfeksiyonları ve Mescitte Namaz - Dr. Zeki Gül Makaleler
197 Hemşirelerin İşgücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi - Nazife ŞAHAN ÖZTÜRK, Yasemin AKBULUT Makaleler
198 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi Makaleler
199 Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları - Önder Ergönül Makaleler
200 Çin'de Doktorlara Karşı Şiddet Nasıl Son Bulur? Makaleler