Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ

  17.10.2012   4843 okunma   
Bu çalışmanın temel amacı hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde temel ilke olan sağlık çalışanlarının el yıkama ile ilgili istendik davranış geliştirmelerinde PRECEDE modelinin etkisini incelemektir.

İkincil amacı ise; Muğla Devlet Hastanesi Cerrahi Yoğun Bakım, Anestezi Yoğun Bakım ve Dahiliye Yoğun Bakım Klinik’lerinde doktor, hemşire, yardımcı
sağlık personeli ve diğer alanlardaki sağlık çalışanlarının (hasta bakımı sırasında) el yıkama eğitim programı uygulanmasından önce ve sonra, CDC’nin el yıkama rehberlerine uygun olarak el yıkama davranışlarını gerçekleştirme durumlarının gözlemlenmesidir.


Tezin tamamını okumak için TIKLAYIN