Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu

  14.10.2012   3779 okunma   
TTB Merkez Konseyi’nin TBMM Sağlık Çalışanlarına Şiddeti Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumu okumak için TIKLAYIN