Sağlıkta Mobbing, Mobbingte Sağlık Sempozyumu

  24.09.2018   3608 okunma   

Çalışma yaşamında çeşitli nedenlerle bir yıldırı aracı olarak kullanılan mobbing çalışan sağlığını kaçınılmaz olarak bozmaktadır.

Mobbing uygulamaları ve mobbingle mücadele sağlık çalışanlarını da yakından ilgilendirir hale gelmiştir. Sağlık alanında mobbing uygulamalarının hukuki, psikolojik, mesleki ve toplumsal yönleri ile tartışılacağı, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu tarafından düzenlenen "Sağlıkta Mobbing, Mobbingte Sağlık" Sempozyumu 17 Kasım 2018 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hasan Ali Yücel Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir.