Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Kitap: Çok çalışmak sağlığa çok zararlıdır - Dr. Hasan Oğan KİTAPLAR
2 Akut Meslekİ ve Çevresel İnhalasyon Hastalıkları Kontrolü ve Tedavileri Kitabı Yayınlandı KİTAPLAR
3 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürü 4.Baskı Yayınlandı Broşürler
4 Skopi Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
5 Kişisel Sağlık Verileri 3.Ulusal Kongresi Kitabı Çıktı KİTAPLAR
6 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 68-69. sayısı çıktı KİTAPLAR
7 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
8 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi bildiriler kitabı yayınlandı KİTAPLAR
9 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
10 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
11 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
12 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
13 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
14 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
15 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
16 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
17 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
18 Hekimler ve terör Makaleler
19 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
20 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
21 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
22 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
23 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
24 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
25 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
26 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
27 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
28 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
29 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
30 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
31 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
32 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
33 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
34 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
35 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
36 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
37 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
38 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
39 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
40 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
41 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
42 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
43 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
44 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
45 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
46 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
47 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
48 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
49 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
50 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler