“Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın

  27.11.2012   3842 okunma   
Hasta-hekim ilişkisinde hekimlerin karşılaştıkları sorunlardan birisi de “zor hasta”lardır ve hastaların yaklaşık üçte biri hekimler tarafından “zor hasta” olarak algılanmaktadır. Klinik uygulamalarda hekimlerin bu hastalar ile daha fazla sorun yaşadığı görülmektedir. Bazı hekimler bu hastalar ile iyi bir hasta-hekim ilişkisi kuramamakta ve bazılarını reddetmektedir. Zor hastalar ile baş etme konusunda hekimlerin bilgi ve beceri eksikleri bulunmaktadır. Öneminin biliniyor olmasına karşın, birçok mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası tıp eğitimi ve öğretimi programları “zor hasta”larla nasıl baş edecekleri konusunda hekimleri uygun ve yeterli biçimde eğitmemektedir


Dr. Erol Özmen: Prof. Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Manisa
Dr. E. Oryal Taşkın: Doç.; Celal Bayar Ü. Tıp Fak. Psikiyatri AD, Manisa


Makalenin tamamını okumak için TIKLAYIN