Diş Protez Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları Çalıştayı

  15.01.2017   6177 okunma   

“Çalışırken Ölmek İstemiyoruz”

Tarih: 15 Ocak 2017 Pazar
Saat: 11:00
Yer: Fuariçi Gençlik Gazinosu

PROGRAM:

10.30   Kayıt
11.00   Açılış
            Arzu ÇERKEZOĞLU / Devrimci Sağlık İş Genel Başkanı, DİSK Genel Sekreteri
11.15   Diş Teknisyenlerinin karşılaştıkları mesleki riskler
            Prof. Dr. Mehmet ZENCİR / Pamukkale Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
            Oturum Yöneticisi: Dt.Helin ARAS / Türk Diş Hekimleri Birliği Temsilcisi
12.15   Ara
12.30   Diş Teknisyenlerinin Meslek Hastalıkları ve Sonrası (İlgili Mevzuat Açısından Süreç ve İşleyiş)
           Şeref ÖZCAN / İş Başmüfettişi
           Oturum Yöneticisi: Prof. Dr. Alp ERGÖR / 9 Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı ABD
13.30   Ara
13.45   Örnek bir dava sunumu
            Av. Dr. Yıldız ERTUĞ ÜNDER
            Oturum Yöneticisi: Türk Tabipleri Birliği temsilcisi
14.15   Yemek Arası
15.00   FORUM / Ne yapmalı?  Nasıl Yapmalı?
         Kurum Temsilcileri (TTB, TDB, SES, Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Ç.G., İSİG Meclisi…)
         Hocalarımız, diğer katılımcılar ve diş teknisyeni arkadaşlarımız…
         Oturum Yöneticileri: Fikret ÇALAĞAN / Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası
                                         Memiş SARI / DİSK Ege Bölge Temsilcisi
17.00  Kapanış