Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu

  20.11.2012   3669 okunma   
Kadınların aile sorumlulukları yanında, çalışıyor olmalarından da kaynaklanan güçlükleri vardır. Sağlık sektörü ise emek yoğun olarak çalışan, kendine özgü zorlukları ve riskleri olan ve kadınların yoğun olarak çalıştıkları bir işkoludur. Bu çalışmada sağlık sektöründeçalışan kadınların çalışma yaşamındaki sorunlarının incelenmesi amaçlanmıştır.

Makalenin tamamını okumak için TIKLAYIN