Merhaba,

Sağlık çalışanları Sağlıkta Dönüşüm Programı ve taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamaları ile birlikte mesleki risklerin çok ötesinde çok daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalmış durumdadır.

Sağlık çalışanlarının çalışma koşulları giderek ağırlaşmakta, iş güvencesi ve özlük hakları yok edilirken demokratik mücadele hakları da antidemokratik uygulamalarla engellenmektedir.

Şiddet başta olmak üzere birçok sorunla birlikte çalışmak ve yaşamak zorunda bırakılan sağlık çalışanları olarak düzenleyeceğimiz 7. Ulusal Kongrede yine sorunlarımızı dile getirirken birlikte çözüm üretmeye de çalışacağız.

Saygılarımızla.

Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalışma Grubu