Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı

  03.05.2017   4270 okunma   

Onaltıncı yüzyılda gelen “tarım devrimi” kapitalistleşen çiftçilerle birlikte yoksullaşan köylüleri de yaratırken Ondokuzuncu yüzyılın ortalarında İngiltere’de buharlı makineler ve dokuma atölyeleri ile ortaya çıkan “sanayi devrimi”, mülksüzleştirilerek tarım alanlarından kovulanlar da dahil kurtuluşu arayanlardan yeni bir sınıfın doğu- şunun önünü açtı. Sanayi devriminin getirdiği “kalkınma” ilk kez ortaya çıkan işçi sınıfının üzerinden biçimlenirken; “zenginlik” ile birlikte “yoksulluk” ve sefaleti de beraberinde getiriyordu. Proletaryanın yükseldiği İngiltere topraklarında ve onun kalbi Manchester’da 1848’den 1868’e eşi görülmemiş bir kalkınma yaşanırken, kent yapı- sı “uygarlaşan” İngilizler için yeniden inşa ediliyordu. Feodalizmin boyunduruğunda yüzyıllardır yoksullaştırılmış İrlanda’dan yönelen “artık nüfus”, Manchester’ın giderek adeta ahırlaşan eski kent yapılarında; açlıktan, kirlilikten ve hastalıklardan ölmek yerine düşük ücret ve yüksek kiralarla yaşamlarının çözümsüzlüğü üzerinden çıkış yolları arıyorlardı. İşçi sınıfının doğuşunu “İngiltere’de Emekçi Sınıfların Durumu” ile böyle anlatıyordu F. Engels. Bugünkü İngiltere, yani günümüzün gelişmiş kapitalist ülkesi çocuk emeği sömürüsünün de tarihsel biçimde en yoğun görüldüğü coğrafyadır.

Derginin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN...