Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi)

  16.12.2015   3110 okunma   
Asgari ücretin 1300 lira olması artık kesin bir olgu. 1 Ocak itibariyle de 1300 TL olarak işverenler işçilerine ödeyecekler. Kişi başı 250 TL lik fark fabrikası olan veya esnaflık yapan kişilere ek bir yük getirmeyebilir. Hatta çalıştırılan personel sayısına göre teşvik alınabildiği noktalarda bazı işverenlerin kaybı sıfır olacak. Ancak aile hekimleri için durum böyle değil. Aile hekimleri ne kamu ne de özel olduklarından herşeyin negatif kısmı onlara kalıyor. Bir eczacı aldığı aracı eczane üzerine alıp vergiden peyderpey 5 yıl içerisinde düşerek bedavaya getirebiliyor ancak aile hekimleri ASM üzerine araç alamıyorlar. Büyük işletmeler istihdam durumlarına ve yatırım faaliyetlerine göre teşvikten yararlanabiliyorlar ancak aile hekimleri için herhangi bir teşvik söz konusu değil. Buna benzer örnekler çok.

Aile hekimleri kendilerine verilen cari gider ödeneğini personel çalıştırarak, pansuman malzemesi, temizlik malzemesi, büro malzemesi alarak harcamaktadırlar. Mobile gittikleri araçlarının vergisinden, bakım ve tamiratına kadar bu ödenekten karşılanmaktadır. Hükümetimizin asgari ücreti 1300 TL yapması çalışanlarımız açısından olumlu bir gelişmedir, onların mutluluğu bizi de mutlu eder. Ancak bazı asm lerde (örneğin benim çalıştığım asm) ek olarak 5 personel çalıştırılabiliyor. Bu durumda maliyet 1500-2000 TL kadar artacaktır.

Bakanlığa sağlıkta buluşma noktası aracılığı ile bu durum da cari giderlere ek bir zam yapılıp yapılmayacağını sordum. Aldığım cevap o yönde bir düşünceleri olmadığı şeklindeydi.

Bu durumda ne olacak?


Elbette ilk planda kimse ASM sınıflamasında aşağı düşmek istemeyecek, personel çıkartmayacaktır. Ek maliyet başka şekillerde tolere edilmeye çalışılacaktır. Bu alınan pansuman , temizlik malzemelerinde daha ucuz ve kalitesize yöneliş şeklinde olabilir. Veya araç giderlerinde kısıntı, mobile toplu taşıma kullanarak gitme gibi çareler düşünülebilir. Hangi care bulunursa bulunsun kalitenin düşeceği, herşeyin ucuzuna kaçılacağı muhakkak.

Aile hekimleri Cumartesi nöbetlerini bertaraf edememişken şimdi bir de cari gider harcamalarını ayarlama uğraşı içerisine girecekler.

Aile hekimlerine yazılan cumartesi nöbetleri bile cari giderde artışa sebep olmaktadır. Cumartesi yanan kaloriferin, elektriğin, kullanılan suyun, malzemenin karşılığını bakanlık vermemişken birde asgari ücret artışını karşılamayacak olması aile hekimlerini epeyce sıkıntıya sokacak.

Bakanlığa aile hekimliği yapmış bürokratların atanması bizi anlamalarına sebep olur aksi takdirde bizi anlamayacaklardır. Çünkü aile hekimliği çok farklı bir meslek.

Görünen ile işin içi çok farklı. Kağıt üzerinde yazılanın en az gerçeğe dönüştüğü sistem belkide aile hekimliği.

Hastalar ve aşılar aile hekimlerini en az yoran işler.

Aile hekimleri daha çok bürokrasi ve sistemi bilmeden yapılan yorumlar nedeniyle yoruluyor.

kaynak: medimagazin.com.tr/13.01.2015