Hekimlerin Çalışma Süresi, Nöbet, Fazla Çalışma Ücreti, Dinlenme ve İzin Hakları - TTB

  09.04.2012   3834 okunma   
Broşürün birçok soruya yanıt oluşturacağından (yapılan değişikliklerle de hızla eskiyeceğinden) eminiz; bu broşürü hazırlayan dostlarımızın yenisini hazırlama konusunda bize katkı sunacaklarını da biliyoruz. Ancak onlardan çok bize/hekimlere düşen bir iş var, söylemezsek olmaz: bugün nöbet ücretinin saati 6 TL. civarında, normal mesainin bir saatlik ücretinden az! Bu örnek bile hekimler olarak kararlı ve ısrarlı bir mücadele yürütmemizin zorunlu olduğunu gösteriyor. Arzu ettiğimiz özlük haklarına kavuşmanın tek yolu birlikte hekimlik değerleri ışığında haklarımız için mücadele etmekten geçiyor.


Broşürün tamamını okumak için tıklayın