Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı

  19.10.2015   4382 okunma   
Son yıllarda sağlık hizmetindeki değişim ve dönüşümlere bağlı olarak sağlık çalışanları şiddet başta olmak üzere çok ciddi mesleki riskler ile karşılaşmakta ve çalışma koşulları gittikçe ağırlaşmaktadır.

Yaşanan sorunların olumsuz sonuçlarına rağmen ne yazık ki çözüm açısından yetkililerce önemli adımlar atılmamakta, dile getirilen sorun ve öneriler göz ardı edilmektedir.
Uygulanan sağlık politikaları sonucu gelinen noktada acil tıp hizmeti gerçek amacından uzaklaşarak büyük ölçüde gece polikliniğine dönüşmüştür. Sağlık çalışanlarının tüm özverili yaklaşımlarına, çalışmalarına rağmen sağlık sisteminde ki olumsuzluklara bağlı olarak acil klinikleri çalışanlar açısından en sorunlu çalışma alanı olarak acilen çözüm beklemektedir.
Bu çalışmada (anket, yüzyüze görüşmeler, yazılı bildirimler, medya araştırması, sempozyum) farklı acil tıp hizmet alanlarına ilişkin doğrudan sağlık çalışanlarının düşünce ve önerilerini almaya ve de aktarmaya çalıştık.
Umarız bu çalışma ile gerçek acil tıp hizmetinin verilmesi, sağlık çalışanlarının daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında hizmet sunabilmesiner, çalışabilmesine katkı sunmuşuzdur.

Sempozyum Konuşmalarına Ulaşmak İçin TIKLAYIN..