Acil Birim Çalışanlarına Hasta ve Yakınları Tarafından Uygulanan Şiddet - Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK

  01.08.2012   3846 okunma   
Giriş: Bu çalışma, hastane acil servisleri ve 112 acil yardım ambulansları çalışanlarına hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddeti belirlemek amacı ile yapıldı.
Gereç ve Yöntem: Çalışma, 1 Şubat - 15 Haziran 2006 tarihleri arasında Akdeniz Üniversitesi, Antalya Atatürk ve Antalya Devlet hastanelerinin acil servisleri, Antalya il sınırları içerisinde görev yapan 112 çalışanları olmak üzere toplam 289 sağlık çalışanı ile yapıldı. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından hazırlanan çalışanların sosyodemografik özellikleri ile acil birim çalışanlarına hasta ve yakınları tarafından uygulanan şiddeti belirlemeye yönelik soruların bulunduğu formlar kullanıldı. Acil birim çalışanlarına veri formu dağıtılmadan önce açıklama yapıldı ve gönüllü olanlar çalışlmaya dahil edildi.


Gülten SUCU, Fatma CEBECİ, Ebru KARAZEYBEK
Akdeniz Üniversitesi Antalya Sağlık Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı


Makalenin tamamını okumak için TIKLAYIN