Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet: Risk Faktörleri, Etkileri, Değerlendirilmesi ve Önlenmesi - Bilge Annagür

  04.06.2012   4539 okunma   
Sağlık ortamında hekime ve sağlık çalıșanlarına yönelik șiddet son yıllarda artıș göstermektedir. Sağlık kurumunda çalıșmak diğer iș yerlerine göre șiddete uğrama yönünden daha risklidir. 
Bu konuda yürütülmüș çalıșmaların bulguları da sağlık alanında ortaya çıkan șiddetin diğer iș yerlerine göre oldukça fazla olduğu gerçeğini doğrulamıș ve bu olayların sadece yaralanma gibi ciddi olanlarının șiddet olarak algılandığı, çok azının kayda alındığını göstermiștir. Hastalar kadar hasta yakınlarının da sağlık çalıșanlarına șiddet uygulama eğiliminde oldukları görülmüștür. Sözel șiddetin sıklığı fiziksel șiddetten daha fazladır. Șiddet en sık acil servislerde, ikinci sıklıkta da psikiyatri kliniklerinde sergilenmektedir. Șiddete uğrayan sağlık çalıșanlarında șiddetin ardından anksiyete ve huzursuzlukta artıș gibi psikolojik etkiler görülmektedir. Sağlık çalıșanları șiddet davranıșı ile baș etme konusunda yeterli eğitim görmedikleri saptanmıștır. Tıp eğitiminde hasta-hekim ilișkisi konusunda verilen eğitim içerisindeki eksiklikler giderilmesi sorunun çözümü yolunda önemli bir adım olacaktır. Ülkemizde sağlık personelinin mağdur olduğu eylemlere ilișkin yasal düzenlemeler bulunmamaktadır. Sağlık personeline yapılan sözel saldırılar, yaralamalar, darp ve öldürmeye ilișkin hükümler genel hükümlere tabi tutulmaktadır. Gerek sağlık hizmetindeki hızlı değișimler gerek yasal uygulamalardaki eksiklikler șiddetin önlenmesinde ve çalıșan güvenliği sağlama konusunda boșluklar bırakmaktadır. Güvenli ortamın sağlanmasında çalıșanların eğitimi, mevzuatların düzenlenmesi, yöneticilerin üzerine düșen görevler gibi çok yönlü konular olmakla birlikte yasal düzenlemelerin de gerektiği kaçınılmazdır.


Makalenin tamamını okumak için TIKLAYIN