Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastanelerin Yataklı Birimlerinde Görev Yapan Hemşirelerin İş Tatminlerinin Karşılaştırılması - Burçin Danacı

  05.04.2012   3494 okunma   
Bu çalışmanın amacı farklı yönetim, yoğunluk, büyüklük, idari ve mali yapıya sahip Sağlık Bakanlığı, üniversite ve özel hastanelerde çalışan hemşirelerin iş tatmin düzeylerini karşılaştırarak farklılığa neden olan boyutları saptamaktır. İş tatmini hemşirelerin işlerine yönelik geliştirdikleri olumlu duygu ve düşünceleri ifade etmektedir. Bu amaçla çalışmanın birinci bölümünde sağlık hizmetleri, hastaneler ve hemşirelik hizmetlerinin örgütsel yapısı; ikinci bölümde iş tatmininin kuramsal çerçevesi ve hemşirelerin iş tatmini literatür taraması yoluyla açıklanmıştır.

Tezin tamamını okumak için TIKLAYIN