Özel Bir Hastanede Çalışan Hemşirelerin İşgücü Verimliliğine Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi - Tuğba Kahraman

  05.04.2012   3858 okunma   
Araştırma özel bir hastanede çalışan hemşirelerin işgücü verimliliğine etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak, hastaneden gerekli izinler alındıktan sonra 206 hemşirenin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, hemşirelerin tanıtıcı ve mesleki özelliklerini içeren bilgi formu ile kişisel ve örgütsel verimliliğe ilişkin anket formları kullanılmıştır.

Tezin tamamını okumak için TIKLAYIN