Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
2 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
3 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
4 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
5 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
6 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
7 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
8 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
9 Hekimler ve terör Makaleler
10 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
11 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
12 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
13 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
14 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
15 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
16 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
17 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
18 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
19 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
20 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
21 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
22 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
23 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
24 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
25 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
26 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
27 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
28 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
29 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
30 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
31 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
32 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
33 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
34 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
35 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
36 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
37 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
38 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
39 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
40 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
41 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
42 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
43 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
44 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
45 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
46 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
47 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
48 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler
49 Sağlık Sektöründe Etik ve İklim Ve Yıldırma(Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Doç. Dr. Bayram Şahin, Uzman Tuğba Dündar Tezler
50 Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet - Ali İrfan Yavuz Tezler