Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
2 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
3 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
4 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
5 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
6 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
7 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
8 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
9 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
10 Hekimler ve terör Makaleler
11 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
12 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
13 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
14 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
15 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
16 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
17 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
18 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
19 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
20 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
21 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
22 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
23 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
24 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
25 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
26 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
27 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
28 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
29 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
30 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
31 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
32 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
33 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
34 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
35 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
36 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
37 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
38 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
39 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
40 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
41 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
42 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
43 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
44 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
45 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
46 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
47 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
48 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
49 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler
50 Sağlık Sektöründe Etik ve İklim Ve Yıldırma(Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Doç. Dr. Bayram Şahin, Uzman Tuğba Dündar Tezler