Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 6. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
2 Kişisel Sağlık Verileri 2. Ulusal Kongresi bildiriler kitabı yayınlandı KİTAPLAR
3 Her Boyutuyla Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet Çalıştayı Kitabı Kongre Sunumları
4 Sağlık Çalışanlarına Yönelik Her Boyutuyla Şiddet Çalıştayı Raporu Makaleler
5 Her doktorun duvarına asması gereken yazı! ‘Kötü doktor’ teorisi! Makaleler
6 Doktor Bir Annenin Feryadı! - Uzm. Dr. Sanem Eren Makaleler
7 Bir Hekim Daha Katledildi! - Prof. Dr. Haldun GÜNER (Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.Öğretim Üyesi) Makaleler
8 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
9 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
10 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
11 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
12 Hekimler ve terör Makaleler
13 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
14 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
15 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
16 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
17 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
18 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
19 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
20 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
21 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
22 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
23 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
24 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
25 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
26 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
27 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
28 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
29 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
30 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
31 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
32 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
33 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
34 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
35 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
36 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
37 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
38 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
39 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
40 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
41 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
42 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
43 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
44 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
45 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
46 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
47 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
48 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
49 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
50 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler