Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
2 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
3 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
4 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
5 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
6 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
7 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
8 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
9 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
10 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
11 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
12 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
13 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
14 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
15 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
16 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
17 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
18 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
19 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
20 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
21 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
22 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
23 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
24 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
25 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
26 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
27 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
28 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
29 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
30 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
31 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
32 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
33 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
34 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
35 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
36 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler
37 Sağlık Sektöründe Etik ve İklim Ve Yıldırma(Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Doç. Dr. Bayram Şahin, Uzman Tuğba Dündar Tezler
38 Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet - Ali İrfan Yavuz Tezler
39 Sağlık İşletmeleri Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi: Van İli Örneği - Fadile Gürsoy Tezler
40 Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması - Gülhan Akman Tezler
41 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güveliğine Etkisi ve Bir Uygulama - Aytaç Hisar Tezler
42 Sağlık Personeli Çalışma Saatlerinin Performans Üzerine Etkisi: Ankara'da Bir Hastane Örneği - Pınar Şahin Tezler
43 Örgütsel Stres ve Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresle Başa Çıkma Yolları - Ayten Güler Tezler
44 Sağlık Çalışanlarının Kesici-Delici Aletleri Güvenli Kullanımlarının İncelenmesi - Keriman Yıldız Tezler
45 Sağlık Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği - Yeşim Karaca Tezler
46 Hastane Çalışanlarında Motivasyonu Etkileyen Faktörler - Figen Şengül Tezler
47 Çalışma Hayatında Stres ve Sağlık Çalışanları - Hatice İlter Tezler
48 Çalışanlarda Stres Kaynakları, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Sağlık Sektörü - Ahmet Balcı Tezler
49 Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Doktor ve Hemşirelerin Hasta ve Çalışan Güvenliği Konusundaki Görüşlerinin Belirlenmesi - Şemsettin Varol Tezler
50 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı: Nasıl Bir Mücadele? / Mehtap Türkay, Başak Göktaş Makaleler