Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
1 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi'nin 62-63. sayısı yayınlandı Broşürler
2 SES "Sağlık Çalışanlarının Sağlığı" Kitabını Yayınladı KİTAPLAR
3 Bir 14 Mart yazısı: Rica etsem, bir saatliğine doktor olur musunuz bugün? Makaleler
4 DOĞUMHANELERDE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİNİ ETKİLEYEN NEDENLER (Mehtap Akçapınar - Tonay İnceboz) Makaleler
5 Hekimler ve terör Makaleler
6 Sağlık Çalışanlarında İş Kazaları ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Sempozyum Kitabı Çıktı KİTAPLAR
7 Hekimlik ve Sınıf Üzerine - Prof. Necati Dedeoğlu Makaleler
8 Kazova işçileri de bu kitapta: ‘Emeğin Alternatif Tarihi’ çıktı KİTAPLAR
9 Dünya Tabipler Birliği Mesleksel ve Çevresel Sağlık ve Güvenlik Üzerine Tutum Belgesi Broşürler
10 Mesleki Sağlık Ve Güvenlik Dergisi Sayı 58 59 Çıktı Makaleler
11 Maluliyet Hesaplamalarında Karşılaşılan Sorunlar Tezler
12 Hemşirelerin Tabi Oldukları Mevzuat ve Hukuki Sorumlulukları Konusundaki Farkındalıkları Tezler
13 Diş Hekimlerine Yönelik Şiddet: Bir Anket Çalışması Tezler
14 15 Temmuz gecesinde hekimlik: ramak kala iş kazası? meslek hastalığı? /İbrahim Akkurt Makaleler
15 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve İşe Bağlı Hastalıklara Yaklaşım KİTAPLAR
16 İş Yerlerinde Stres Ve Yol Açtığı Meslek Hastalıkları / İbrahim Akkurt Makaleler
17 Sağlık Hizmetlerinde Sözel Şiddet: Sözel Şiddetin Türkiye Bağlamında İncelenmesi Örnek Davalar - Doç. Dr. Burcu İlkay Karaman Sunumlar
18 LGBT Hakları El Kitabı KİTAPLAR
19 Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 5. Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
20 KSV Ulusal Kongresi Kitabı KİTAPLAR
21 Doktor Düşmanlığı - Prof. Dr. Haldun GÜNER Makaleler
22 Hekimlerin Çığlığı - Şükrü Karaman Makaleler
23 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSKLERİ KİTAPLAR
24 Aile Sağlığı Elemanlarının Emek Süreci / Özlem Özkan Makaleler
25 İşçi Sağlığı, İş Güvenliği ve İş Cinayetleri - Dr. Murat Özveri KİTAPLAR
26 İşyeri hekimlerine sistemli mobbing – Uzm.Dr. Gökmen Özceylan (Evrensel) Makaleler
27 “Doktorları Boşuna Dövmüyorlar!” - Doç. Dr Cem OKTAY Makaleler
28 Aile Sağlığı Elemanları ile Mümkün mü? / Özlem Özkan, Halk Sağlığı Hemşiresi Makaleler
29 Elimizden Geleni Yapalım - Eriş Bilaloğlu Makaleler
30 Asgari ücret 1300 lira olunca aile hekimliğinde neler değişecek?-Dr.Ensar AK (Aile Hekimi) Makaleler
31 Öğretim Elemanlarının Ücretleri Ve Özlük Hakları İle ilgili Düzenlemeler - Prof.Dr.Erhan Eser Makaleler
32 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürünün 3. Baskısı Çıktı Broşürler
33 Acil Klinik Ortamında Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği Sempozyum Konuşmaları Basıldı Broşürler
34 Sağlık Çalışanlarında İş Kazası ve Meslek Hastalıklarına Yaklaşım Çalıştayı Broşürü Çıktı Broşürler
35 Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin (MSG) Yeni Sayısı Çıktı Broşürler
36 Meslek Hastalıkları da Sınıfsal Bir Sorundur - İbrahim Akkurt Makaleler
37 Bütün Doktorlar Kurban Olsun - Osman Öztürk Makaleler
38 Şiddetle Başa Çıkmak Broşürler
39 Hekimler Küstü Mü? - Prof. Dr. Feyza ERKAN Makaleler
40 Doktor canını zor kurtardı - Ayşe Yıldırım - Cumhuriyet Gazetesi Makaleler
41 Çatışma Ortamlarında İnsani Değerler! - Eriş Bilaloğlu Makaleler
42 Sağlıkta Şiddet: Dayatılan Sistemin Faturalarından Biri mi? - İbrahim Akkurt Makaleler
43 Örgüt Yapısı ve Mobbing İlişkisinin Özel Hastanelerde İncelenmesi: Giresun Örneği - Öğr.Gör. Meral Çalış, Prof.Dr.Bülent Tokat Tezler
44 İş Cinayetleri mi İşçi Cinayetleri mi? - Emre Gürcanlı Makaleler
45 Sağlık Sektöründe Etik ve İklim Ve Yıldırma(Mobbing) Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi - Doç. Dr. Bayram Şahin, Uzman Tuğba Dündar Tezler
46 Sağlık İşletmelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Çalışanlara Yönelik Şiddet - Ali İrfan Yavuz Tezler
47 Sağlık İşletmeleri Personelinin İşe Yabancılaşma Düzeyi: Van İli Örneği - Fadile Gürsoy Tezler
48 Sağlık Çalışanlarının Örgütsel ve Genel Sinizm Düzeylerinin Karşılaştırılması - Gülhan Akman Tezler
49 Sağlık Hizmetlerinde Risk Yönetiminin Çalışan Güveliğine Etkisi ve Bir Uygulama - Aytaç Hisar Tezler
50 Sağlık Personeli Çalışma Saatlerinin Performans Üzerine Etkisi: Ankara'da Bir Hastane Örneği - Pınar Şahin Tezler