Yayınlar [ Yayın ara ]


# Başlık Katagori
151 Laboratuvarda Güvenli Çalışma Teknikleri Broşürler
152 Hastanelerde İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Çevre Sağlığı Hizmetlerinin Organizasyonu-Prof.Dr.H.Hilmi Sabuncu Makaleler
153 Sosyal Güvenlik Kurumu dalga mı geçiyor – Ertuğrul Bilir Makaleler
154 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 44.Sayısı Broşürler
155 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisinin 43.Sayısı Broşürler
156 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sağlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem METE KILIÇ, Neslihan ÇEVİKSOY, Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES Makaleler
157 Türk Tabipleri Birliği Mesleki Sağlık ve Güvenlik Dergisi 43. sayı Tezler
158 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
159 Diş Protezleri Laboratuvarlarında Sğlık ve Güvenlik Risk Faktörlerinin Araştırılması- Meltem Mete Kılıç Tezler
160 Üretim İlişkilerinin Diş Teknisyenlerinde Yarattığı Sağlık Riskleri Ve Meslek Hastalıkları – Coşkun Canıvar Makaleler
161 Konyalım Yine Yürümedin ki, Oysa Bu Gün Senin Günündü - Uzm. Dr. Cihangir ERGÜN Makaleler
162 ‘Şiddetle Başa Çıkmak’ Broşürünün 2. Baskısı Yayınlandı Broşürler
163 Akdeniz Üniversitesi’nde Taşeron Sağlık İşçilerinin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Durum Tespiti - Mustafa Cumhur İzgi, Hafize Öztürk Türkmen Makaleler
164 Aile Hekimliğinde Çalışma Koşullarına Dair Talepler Makaleler
165 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İçin Bir Dönemselleştirme Denemesi - Doç.Dr. Gürkan Emre Gürcanlı Makaleler
166 Hastanelerden Hekim Manzaraları - Dr. Ümit Şen Makaleler
167 Hastanelerin Afete Hazırlığı Ve Hastane Afet Planları - Dr. İlhan Öztürk Makaleler
168 Özel Hastanelerde "İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu" Mekanizmasını İşletmek Neden Önemli? - Dr. Suat Sarp Makaleler
169 Asistan Doktorlar Uykusuz ve Yorgun - Prof. Dr. E. Murat Tuzcu Makaleler
170 “Zor Hasta” ve Hasta-Hekim İlişkisinde Yaşanan Güçlükler - Dr. Erol Özmen, Dr. E. Oryal Taşkın Makaleler
171 Hekime Şiddet Nereden Çıktı - Prof. Dr. Peykan Gökalp Makaleler
172 Sağlık Personelinde Lateks Enerjisi - Osman Şener Makaleler
173 Sağlık İş Kolunda Çalışan Kadınların Çalışma Yaşamı İle İlgili Sorunların Değerlendirilmesi - Seyhan Hıdıroğlu Makaleler
174 Hastanelerde Çalışan Sağlık Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem Saygılı Makaleler
175 Türkiye’de Sağlık Çalışanları Tükenmişlik Araştırması Sonuçları Makaleler
176 Diş Teknisyenlerinde Slikozis Sunumu Sunumlar
177 Sağlık Ortamında Şiddete Hayır Genel Eğitim Modülü Makaleler
178 Şiddete Sıfır Tolerans Çalışma Grubu Genel Şiddet Sunumu Sunumlar
179 Sağlık Çalışanının Hizmetten Çekilme Hakkı ve Sağlık Bakanlığı Genelgesi - Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan HAKERİ Makaleler
180 Lüleburgaz Devlet Hastanesi ve Lüleburgaz 82. Yıl Devlet Hastanelerinde İş ve Çalışma Ortamından Kaynaklanan Riskler ve Bu Riskleri Hemşirelerin Algılama Düzeylerinin Saptanması - İlknur TAŞÇIOĞLU Makaleler
181 Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastanesi Sağlık Çalışanlarının HBV, HCV ve HIV Konusunda Bilgi ve Korunmaya Yönelik Uygulamaları - Özlem Demet Sayar Işık Makaleler
182 Hastane Çalışanlarının Çalışma Ortamlarına İlişkin Algıları ile İş Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi - Meltem SAYGILI Makaleler
183 Sağlık Çalışanlarının El Yıkama Alışkanlıklarını Geliştirmede PRECEDE Modelinin Kullanımı - Gül BÜLBÜL MARAŞ Makaleler
184 Ameliyathane Çalışanlarının Cerrahi Aletlerle Yaralanma Riski ve Bunu Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi - Dilek Kutlu Makaleler
185 Sağlık Ortamında Şiddet Ve Hekimler Sunumu Sunumlar
186 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Araştırma Görevlileri ve Intörn Doktorlarda Şiddete Maruziyet ve Şiddetle İlişkili Etmenler Makaleler
187 Hastane Acil Servislerinin Organizasyonu ve Yönetimi Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi Vehbi Koç Acil Tıp Merkezinin Bu Açıdan Değerlendirilmesi - Gökmen Deniz Aydın Makaleler
188 Çalışırken Ölmek İstemiyoruz – Ünzile Şen Makaleler
189 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sunumları Sunumlar
190 Tehdit, Öfke, Şiddet: Kime Karşı? Neden? - Doç. Dr. Elif Atıcı Makaleler
191 Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı Çalıştayı Sonuç Raporu Makaleler
192 "sistematik duyarsızlaştırma"ya hizmet etmeyelim - mustafa sütlaş Makaleler
193 Sağlık Çalışanlarının Meslek Riskleri - TTB Broşürler
194 Hastane Enfeksiyonları ve Mescitte Namaz - Dr. Zeki Gül Makaleler
195 Hemşirelerin İşgücü Verimliliğini Etkileyen Örgütsel Faktörler Konusunda Tutumlarının Belirlenmesi - Nazife ŞAHAN ÖZTÜRK, Yasemin AKBULUT Makaleler
196 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Geçirdikleri İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Değerlendirilmesi Makaleler
197 Sağlık Çalışanlarının Enfeksiyon Riskleri ve Korunma Yolları - Önder Ergönül Makaleler
198 Çin'de Doktorlara Karşı Şiddet Nasıl Son Bulur? Makaleler
199 Radyasyon Güvenlik Kılavuzu (Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri) Broşürler
200 Ambulans Kazalarını Önlemek İçin Ciddi Tedbirler Alınmalı - Prof. Dr. Ömer POYRAZ Makaleler