29 Kasım 2015 Pazar
   
Yazı boyutu

İçerik Arama

Radyoloji Çalışanlarına Mahkemeden 5 Saat Müjdesi

Tekirdağ İdare Mahkemesi, bir radyoloji çalışanının, haftalık mesai saatinin 35'ten 25'e indirilmesi talebinin ”zımnen reddinin iptali” için açtığı davada, yürütmenin durdurulmasına karar verdi.


Çerkezköy Devlet hastanesinde röntgen teknisyeni olarak görev yapan davacı 3153 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca günlük mesai süresinin 7 saatten 5 saate indirilmesi istemiyle yaptığı 18.04.20l2 tarihli başvurunun reddi yolundaki 30/04/2012 gün ve 3910 sayılı Çerkezköy Devlet Hastanesi Baştabipliği işleminin; kamuoyunda tam gün yasası olarak bilinen 5947 sayılı Kanunun 9. maddesiyle 3153 sayılı Kanuna eklenen ek l. madde  hükmünün yanlış yorumlanarak tesis edildiği, zira 5947 sayılı kanunun iptali istemiyle açılan davada Anayasa Mahkemesinin. 9. maddede geçen 35 saaılik süreden ulaşılması zerekenin “Azami Süreler” olduğuna vurgu yaptığı anılan madde hükmünde radyasyon doz limitleri çıkarılacak yönetmelikle belirlenerek bu limitlerin aşılması halinde haftalık çalışma sürelerinin kısaltılabilmesine imkan tanındığı, halen yürürlükte olan 1939 tarihli Tüzük ise günlük çalışma sürelerini 5 saatle haftalık çalışma sürelerini ise 25 saatle kısıtlayan amir bir düzenleme bulunduğu, öte yandan yapılan kanuni düzenlemenin radyasyona maruz kalarak çalışan sağlık personelinin çalışma saatlerini arttıracak şekilde yorumlamanın ülkemizin taraf olduğu ILO sözleşmelerine aykırı olduğu dolayısıyla idarenin yanlış yoruma dayanarak bu işlemin hukuka uyarlılık taşımadığı  belirtilerek, iptali ve yürütmeyi durdurma isteği ile dava açılmıştır.

Tekirdağ İdare Mahkemesinden aldığımız yürütme durdurma kararı neticesinde Çerkezköy Hastanesinde radyoloji çalışanları 31.07.2012 tarihi itibariyle 5 saat çalışmaya başladılar.


Kaynak: medihaber.net

Bu içeriği paylaşın

ETKİNLİKLER

 
  
 
 
 
 
 
 

ŞİDDETE SIFIR TOLERANS


 

ÇEVRİMİÇİ

Şu anda 14 konuk çevrimiçi
İçerik Tıklama Görünümü : 1566230