Merhaba,
Ülkemizde tüm çalışanlara yönelik taşeronlaştırma (modern kölelik) uygulamalarının ve Sağlıkta Dönüşüm Programının getirdiği noktada sağlık çalışanları mesleki risklerin çok ötesinde daha ağır sorun ve risklerle karşı karşıya kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının çalış-ma koşulları giderek ağırlaşırken iş güvencesi ve özlük hakları yok edilmekte, demokratik mücadele hakları ise birçok antidemokratik uygulamalarla engellenmektedir.

Toplumun nitelikli ve kolay ulaşılabilir sağlık hakkı yok olurken, niteliksiz hale gelirken; sağlık çalışanları her açıdan hak kaybederken, ekonomik ve sosyal yönden gerilerken özel sağlık sektörü ise dev adımlarla gelişmekte, sağlık alanına her açıdan egemen olmaktadır.

Yeni açılan şehir hastaneleri gerçeğinde taşeron çalışma ile daha olumsuz koşullarda çalışmak zorunda kalan sağlık çalışanları Sağlık Bakanlığının “Şehir hastanelerinin özel sektörün hastaneleri olduğu dedikoduları tamamen asılsız ve yalan. Burada patron sağ-lık Bakanlığıdır. Şirket veya şirketler kamuya hizmet eder, ödemeler kendilerine yapılır” sözleri karşısında gerçek patronlarının kim olduğu konusunu sorgulamak durumunda kalmaktadır.

Genelde tüm bunlar yaşanırken sağlık çalışanlarına yönelik şiddet hız kesmeden devam ediyor. 2016 yılında 4 eczacı ve 2017 yılında öldürülen iki hekim arkadaşımızın ölüm nedenleri artık sağlık çalışanlarının yalnızca hasta, hasta yakını şiddeti ile değil Sağlıkta Dönüşüm Programının diğer olumsuz sonuçları sonucu da ölebileceklerini ortaya koy-muştur.

Gerçekleştireceğimiz bu kongrede de yine sorunlarımızı birlikte ortaya koyarak, birlikte çözüm üretmeye çalışacağız.
Saygılarımızla.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SAĞLIĞI ÇALIŞMA GRUBU